Clubvisie

De speler staat centraal

KVCEN is een vereniging die zich richt op de kwalitatieve opleiding van de speler. D.w.z. dat bij de Jeugdwerking elk spelertje op zijn niveau wordt opgeleid en getraind door bekwame begeleiders, met als doel zijn/haar talenten te laten ontdekken. Bij onze Seniores ligt de nadruk meer op het fysieke en technische aspect van de speler.
KVCEN biedt voor iedereen van duiveltje tot kernspeler, van begenadigd voetballer tot de “mindere god”, alle kansen om zich te ontplooien in de groep. Dit vertaalt zich tot het maximaal laten doorgroeien van eigen jeugdspelers (in de toekomst) naar de eerste ploeg. Maar ook in het bieden van een goede opleiding en veel (voetbal)plezier voor elke KVCEN-speler.

Houding en mentaliteit

Behandel medespelers, trainers, afgevaardigden, bestuursleden, medewerkers, scheidsrechters en supporters, ook van de tegenstrever met het nodige respect. Negatieve uitlatingen zoals rascistische, homofobe of andere discriminerende uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Hierin zijn inbegrepen : schelden, uitdagende gezangen, fysiek geweld en pesten.

Ook seksueel grensoverschrijdend gedrag gaande van seksistische opmerkingen tot seksueel misbruik valt hieronder.

Grensoverschrijdend gedrag kan aan de bevoegde instanties (voetbalbond) worden gemeld door spelers & speelsters, trainers, scheidsrechters, ouders, bestuur, vrijwilligers, medewerkers en supporters. Voor meer info wend u tot de site van KBVB

Conflicten

In elke al of niet grote groep individuën, zijn er al eens meningsverschillen. Laat ons duidelijk stellen dat zowel bestuur, medewerkers als trainers, het beste voor hebben met alle spelers. Toch kan het zijn dat er kleine conflicten ontstaan. Deze moeten uiteraard worden uitgeklaard. In de eerste plaats zullen de trainers altijd ter beschikking staan om naar jouw mening te luisteren. Indien dit om één of andere reden niet kan met de trainer(s), kan dit ook gebeuren met een bestuurslid.

Eén gouden regel : wij hanteren een ventilatieperiode van 24u. Laat alles even bekoelen alvorens te beginnen discussiëren !

Missie en Visie

K

Kwaliteit en Kansen bieden:
Een zo compleet mogelijke, kwalitatieve opleiding aanbieden. Onze spelers spelplezier bezorgen en hen de kansen geven zich verder te ontwikkelen.

V

Verbondenheid:
Op een pedagogisch verantwoorde manier opvoeding geven aan jongeren waarbij de combinatie van het sportieve en het plezier hoog aangeschreven staan. Verbondenheid = één club, één team, één groep vrienden.

C

Clubliefde:
Op vlak van uitstraling is het belangrijk dat iedereen zich in het beschikbaar gestelde tenue van de club vertoont. Op een wedstrijd zal dat in trainingspak zijn (verplicht vanaf seizoen 20-21) en op training het liefst in de clubkleuren. Het is ook vanzelfsprekend dat éénieder een minimale inspanning levert om onze evenementen succesvol te laten verlopen.

E

Eénheid:
het vormen van één team van klein tot groot, we hebben iedereen en alles nodig om tot een succesrijk seizoen te komen.
Één vriendengroep van zowel spelers, trainers als ouders en supporters !