Hoe sluit u aan bij KVCE Nieuwerkerken.

Om te kunnen deelnemen aan wedstrijden en trainingen, en voor deze activiteiten verzekerd te zijn tegen gebeurlijke sportongevallen, moet elk lid zijn aangesloten bij de club. Hier zijn twee voorwaarden aan verbonden:

1. De aansluiting moet een feit zijn.
2. Het lidgeld moet vòòr de voorziene vervaldag betaald zijn.
De tarieven kan u vinden op deze pagina.

Voetbal is onderverdeeld in leeftijdscategorieën. Dit wil zeggen dat elke speler in principe is ingedeeld in een categorie, waarbij de leeftijd van de deelnemers het toelaat om aan de wedstrijden van die categorie deel te nemen. Dit heeft tot gevolg dat, om iedereen evenveel speelkansen te bieden, het toch kan zijn dat een ploeg volzet is. Wij zullen er desondanks alles aan doen om elke speler die zich wil aansluiten, de kans te geven om dat ook te doen.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan er van de regel van de leeftijdscategorie afgeweken worden:
- Indien er één speler teveel zou zijn in een bepaalde groep, kan die worden toegelaten in een hogere categorie dan die voorzien volgens het geboortejaar. Op voorwaarde dat die categorie ook niet volzet is, én dat de speler in kwestie ook alle speelkansen krijgt die hij/zij verdient.
- Meisjes hebben ALTIJD het RECHT om te spelen in een leeftijdscategorie van jongens die één jaar jonger zijn. In bepaalde leeftijdscategorieën en provincies worden competities georganiseerd die uitsluitend voor meisjes bedoeld zijn.

De informatie die nodig is om een aansluiting te doen bij KVCE Nieuwerkerken is de volgende :

Familienaam
Voornaam
Geboortedatum en -plaats
Geslacht
Straat + Huisnummer
Postcode + Gemeente
Telefoonnummer
E-mailadres
Een kopie van de identiteitskaart

Al deze gegevens kunnen aan de club worden bezorgd via dit pre-registratie formulier. U kan ook de kopie identiteitskaart uploaden.
Later zal een clubverantwoordelijke met u contact nemen om de aansluiting verder af te handelen.

Eens de officiële aansluiting is opgemaakt, moet deze door de speler zelf worden ondertekend. In het geval van een minderjarige moet deze ondertekening gebeuren door een wettige vertegenwoordiger.
Deze ondertekening gebeurt via een digitale handtekening (kaartlezer en E-Id mét pincode) en zal gebeuren op de club. In dit geval wordt de aansluiting meteen gevalideerd door de RBFA (voetbalbond) en is de speler onmiddelijk speelgerechtigd. (Op voorwaarde dat het lidgeld tijdig is betaald)
U wordt hiervoor uitgenodigd en u brengt de E-Id (+pincode) mee, alsook een gsm.

Vooraleer een aansluiting kan gebeuren, moet duidelijk zijn of de speler eerder al aangesloten was bij een andere club, en of hij/zij daar nog lid is of niet. Een speler die nog aangesloten is bij een andere club en zijn ontslag niet heeft ingediend in de maand april, moet zelf zijn club van herkomst contacteren om een overgang aan te vragen.